Јавни набавки

31.01.20 Објавени огласи Случени договори Реализирани договори Планирани набавки

22.11.19 Наслов на договор: Набавка на медицинска опрема во 2 лота:      Лот бр.1: Медици…

13.02.19 Годишен план за Јавни набавки за 2019 година - download

22.10.18 Предмет : Јавен повик На ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни забо…