Контакт

Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид, се наоѓа во месноста „Св.Стефан“, на 4 километри од Охрид на патот за „Св.Наум“, односно на источниот брег на Охридското езеро.
Прашања и закажувања

Адреса

+389-46-277-700