д-р Благоја Стефановски

B.Stefanovski - photo.jpg

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

име и презиме: Благоја Стефановски
датум на раѓање: 03.11.1984
e-mail: stefanovski@doktori.mk


ЕДУКАЦИЈА:

Доктор на медицина 
          - Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Медицински факултет – Скопје, Македонија
          - Специјализант по кардиологија од 09.2014

 


РАБОТНО ИСКУСТВО:

2010-денес: Работи во Кардиолошки Центар – Охрид, од 2012 година е на Одделот за интервентна кардиологија.

Сопственик и главен уредник на најпопуларниот веб сајт за здравје и медицина во Македонија: www.doktori.mk.


СЕРТИФИКАТИ:

- Учество на многу кардиолошки конгреси, семинари и работилници во Македонија и во странство.

- Добитник на Благодарница од Македонско Лекарско Друштво на 07.04.2013 за активно учество и исполнување на целите на МЛД.

- Во 2013 успешно завршена медицинска едукација за срцева катетеризација и ангиографии на Кардиолошкиот оддел на Florence Nightingale Hospital во Истанбул, Турција, под менторство на проф.д-р Ведат Ајтекин и проф.д-р Нуран Јазиџиоглу. 

- Во 2015 успешно завршена медицинска едукација од областа на интервентна кардиологија на Кардиолошкиот оддел на LIV Hospital во Истанбул, Турција, под менторство на д-р Алп Бурак Чатакоглу и д-р Енис Огуз.