Покана за работилница

28 мај 2018
Pokana.png

Заводот за кардиоваскуларни заболувања Охрид  во соработка со Универзитетска Клиника за кардиологија, Скопје Ве покануваат на дводневна работилница под наслов Периферни васкуларни интервенции, која ќе се одржи на ден 13-14 Јуни 2018г во просториите на Заводот за КВЗ, Охрид.
На работилницата ќе се прикажуваат случаи во живо од нашата катетеризациона лабораторија, а главен оператор и одговорен едукатор ќе биде д-р Ралф Лангхоф од Берлин, Германија.

Линк до програмата