ОХРИД ТРЧАТ 2018

03 јун. 2018
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид (1).png

ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на Кардиоваскуларни заболувања Охрид активно учествуваше на манифестацијата ОХРИД ТРЧАТ 2018. 

Покрај тоа што како натпреварувачи се пријавија и учествуваа вработени, Заводот на патеката имаше поставено свој штанд каде се делеа флаери,а на натпреварувачите им се делеше освежувачки пијалоци и овошје.

 Some descriptionSome descriptionSome description